بسته بندی جدید، کیفیت همیشگی در ظاهری متفاوت

بسته بندی جدید، کیفیت همیشگی در ظاهری متفاوت

شرکت bluechem با هدف ارتباط واضح تر و توصیف بهتر محصول، تصمیم گرفت برچسب های محصولات را تغییر دهد.
برچسب‌های محصول اکنون از نظر بصری نیز با رسانه‌های چاپی موجود سازگار شده‌اند و در نتیجه تصویر کلی یکنواختی از برند bluechem ایجاد می‌کنند.

تغییرات صورت گرفته:

  • طراحی مرتب و مدرن تر
  • تمرکز روی برند
  • رنگ های برجسته برای شناسایی آسان دسته بندی محصول
  • متن برنامه با پیکتوگرام های پشتیبانی
  • بهبود خوانایی
  • کد QR برای وب سایت