عاملین فروش

شرکت پتروپالایش صنایع خودروسازی کرمان، جهت توسعه دامنه فروش خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری نموده و اقدام به جذب عاملیت فروش از سراسر کشور می نماید.