تمیز کردن سیستم اگزوز: راه حلی برای مشکلات کریستالیزاسیون در سیستم SCR

تمیز کردن سیستم اگزوز: راه حلی برای مشکلات کریستالیزاسیون در سیستم SCR

استاندارد آلایندگی خودرو

از سال 2014، مقررات جدید برای محدود کردن انتشار NOx به حداکثر 0.08 گرم در کیلومتر معرفی شده است. بنابراین سازندگان خودرو مجبور به توسعه سیستم‌های تمیزکننده گازهای خروجی جدید و نصب آنها در خودروهای مدرن شدند. معروف ترین سیستم، سیستم SCR (Selective Catalytic Reduction) است. این سیستم شامل مخزن، واحد کنترل، کاتالیزور، پمپ، انژکتور، سنسور NOx و سنسور دمای گاز خروجی است. مخلوط گاز خروجی و AdBlue® در کاتالیزور گرم می شود که آمونیاک آزاد می کند. آمونیاک با اکسیدهای نیتروژن واکنش داده و آنها را به نیتروژن و بخار آب بی ضرر تبدیل می کند.

 

چگونه سیستم SCR می تواند مشکل ایجاد کند؟

از آنجایی که AdBlue® به دلیل ترکیباتش تمایل به یخ زدن در دمای بیرونی پایین دارد، سازندگان از بخاری هایی استفاده می کنند که سیستم را از سرمای یخبندان محافظت می کند. این بخاری ها به محض روشن شدن موتور شروع به کار می کنند. حتی بارهای کم موتور، توقف مکرر یا توقف طولانی تر به این معنی است که دمای گاز خروجی برای واکنش کامل سیال اوره کافی نیست. AdBlue® دوباره به حالت مایع سنگدانه ها تغییر می کند، اما کریستال هایی از اسید سیانیسمیک تشکیل می شود که به تدریج، مخزن، خطوط و دریچه های دوز را مسدود می کند. این تبلور می تواند منجر به آسیب و نقص سنسور سطح در مخزن شود. این با سوخت رسانی به AdBlue® قابل توجه است، اما سنسور پر شدن را ثبت نمی کند و پیام “مخزن خالی” را صرف می کند. در این حالت، سیستم و وسیله نقلیه دیگر کارایی ندارند. گرفتگی کاتالیزور SCR همچنین می تواند منجر به آسیب قابل توجهی به کل سیستم یا پیام های خطا شود (مانند P20E8). چراغ کنترل قرمز روشن می شود و موتور به حالت خنثی حرکت می کند. تعمیرات گران قیمت اجتناب ناپذیر است.

راه حل برای کریستالیزاسیون در سیستم SCR

برای جلوگیری از تبلور، ما یک محصول ویژه ایجاد کرده ایم که نقطه انجماد مایع اوره را بهینه می کند.

این موضوع باعث از بین رفتن گرفتگی سیستم می شود. “SCRSC System Clean and Protect (SCRSC) – P6400” ما نه تنها از تشکیل کریستال جلوگیری می کند، بلکه انژکتورهای اوره آلوده و کاتالیزورهای SCR را نیز به طور قابل اعتمادی تمیز و محافظت می کند. بنابراین می توان از افت نیرو یا خرابی موتور جلوگیری کرد.