کارشناس ارشد مالی و حسابداری

کارشناس ارشد مالی و حسابداری

شرایط احراز و مهارتهای لازم

 • سن 30 – 42 سال
 • جنسیت تفاوتی ندارد
 • اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
 • تحصیلات کارشناسی مالی و حسابداری
 • زبان انگلیسی متوسط ۵۰٪
 • نرم افزارها Microsoft Excel |Microsoft Word  | سپیدار

 

شرح شغل و وظایف

 • تسلط کامل بر فرایند های مالی شرکت های تولیدی
 • تسلط کامل بر استانداردهای حسابداری
 • تسلط بر تهیه ی بهای تمام شده شرکت های تولیدی
 • تسلط کامل بر تهیه ی بودجه و گزارش مدیریتی
 • آشنائی کافی با انجام امور بانکی ( اخذ تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی )
 • تسلط کامل بر تهیه ی صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن
 • تسلط بر قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و قانون تجارت
 • تسلط بر سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت
 • مسلط بر تهیه ی گزارشات فصلی
 • مسلط بر تهیه ی اظهارنامه های مالیاتی ( ارزش افزوده و عملکرد )
 • مسلط بر پاسخگوئی به گروه های رسیدگی مالیاتی و تامین اجتماعی و توانائی تنظیم لوایح دفاعی
 • کنترل روزانه فعالیت های تیم مالی
 • توانائی برنامه ریزی و سازماندهی به منظور انجام وظایف محوله در حوزه کاری
 • توانائی کمک به ارتقای سطح علمی و مهارتی کارکنان
 • داشتن روحیه کار گروهی و همکاری و تعامل با مدیران
 • مسئولیت پذیر، دقیق، پیگیر و منظم