کارشناس ارشد بازاریابی و تبلیغات

کارشناس ارشد بازاریابی و تبلیغات

شرایط احراز و مهارتهای لازم

 • 5 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
 • Microsoft Word – متوسط
 • Microsoft Excel – متوسط
 • Microsoft Powerpoint – متوسط
 • Microsoft Outlook – متوسط
 • سن 30 – 40 سال
 • تحصیلات کارشناسی ارتباطات / رسانه / روابط عمومی / کتابداری
 • زبان انگلیسی متوسط ۵۰٪

شرح شغل و وظایف

 • تدوین و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی و تبلیغات
 • شناخت رقبا و فرصت های موجود بازار برای رشد
 • تهیه و پایش KPIهای واحد مارکتینگ و ارائه گزارش دوره ای
 • هدایت، ارزیابی و آموزش تیم بازاریابی
 • مراقبت از مشتریان فعلی و رشد پایگاه مشتریان از طریق کانال های بازاریابی
 • تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت بازاریابی و هدایت برنامه های بازاریابی
 • طراحی کمپین و بودجه بندی
 • برگزاری و برنامه ریزی برای همایش ها، کنفرانس ها و جلسات فروش و بازاریابی
 • نظارت بر روند اجرای کمپین های تبلیغاتی ارزیابی نتایج حاصل از آن
 • تهیه گزارش و بررسی اثربخشی کمپین های تبلیغاتی
 • تولید محتواهای تبلیغاتی متناسب با کمپین ها و رسانه های ارتباطی
 • دارای فن بیان و روابط عمومی مناسب و قدرت مذاکره بالا
 • توانائی برنامه ریزی و سازماندهی به منظور انجام وظایف محوله در حوزه کاری
 • توانائی کمک به ارتقای سطح علمی و مهارتی کارکنان
 • داشتن روحیه کار گروهی و همکاری و تعامل با مدیران
 • مسئولیت پذیر، دقیق، پیگیر و منظم